Ana Sayfa » Sözlük » TSE Nedir? TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Ne Demektir? Anlamı

TSE Nedir? TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “TSE Nedir? TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda TSE (Türk Standardları Enstitüsü) nedir, TSE (Türk Standardları Enstitüsü) ne demektir, TSE (Türk Standardları Enstitüsü) kelimesinin tanımı, TSE (Türk Standardları Enstitüsü) kelimesinin ingilizce karşılıkları, TSE (Türk Standardları Enstitüsü) amacı, TSE hizmetleri gibi TSE (Türk Standardları Enstitüsü) hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

TSE (Türk Standardları Enstitüsü) İngilizcesi

TSE (Türk Standardları Enstitüsü) kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 •  TSE (Türk Standardları Enstitüsü) – TSE Turkish Standards Institute

TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Hakkında Detaylı Bilgi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955’de ISO’ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’na (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir. 7/11/1959 tarih ve 4/12377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile (Bu Nizamname daha sonra 22.2.1967 tarih ve 12534 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7/2/1967 tarih ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan “Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük“ün 29. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.), standartların uygulanmaya konulması konularına açıklık getirilmiştir. Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamak gibi görevleri ifa eden TSE’nin kabul ettiği standartlara Türk Standardı adı verilir. Türk Standardları Enstitüsü’nün adındaki imla kurallarına uygun olmayan Standardları (Standartları olması gerekir) kelimesi, kurumun kuruluşunda böyle yazıldığı için değiştirilememektedir ve dolayısıyla tüm resmi yazışmalarda zorunlu olarak yanlış şekilde kullanılmaktadır. Enstitünün bağlı bulunduğu bakanlık, Başbakanlıktır.

TSE

TSE’nin Misyonu

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

TSE’nin Vizyonu

Hizmetlerimizde; ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olmaktır.

TSE’nin Kuruluşu

Sponsorlu Bağlantılar

Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1954 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlıkTürkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE’dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standartları Enstitüsü’nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını alır. Bu standartlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar Resmi Gazete’de yayımlanır.

TSE Teşkilatları

TSE belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla aşağıdaki şekilde teşkilatlanmıştır:

 • Genel Kurul
 • Teknik Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • İhtisas Kurulları
 • Genel Sekreterlik ve Bağlı Teknik ve İdari Birimler

TSE Hizmetleri

 • Gözetim ve Muayene
 • Personel ve Sistem Belgelendirme
 • Ürün Belgelendirme
 • Personel Belgelendirme
 • Laboratuvar
 • Metroloji ve Kalibrasyon
 • Standard Hazırlama
 • Emlak İnşaat
 • Hukuk
 • AR-GE
 • Dış İlişkiler
 • Bilgi İşlem
 • Pazarlama ve Tanıtım
 • Kütüphane
 • İdari İşler ve Güvenlik
 • Yurtdışı Temsilcilikleri ve Ortaklıklarımız 

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB)

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkân ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"TSE Nedir? TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.